top of page

Hairstyling

catalog

LỰA CHỌN 1 TRONG 8 KIỂU TÓC (Kiểu Tóc dài)

​①

long1-1.jpg
long1-3.jpg
long1-2.jpg

long3-1.jpg
long3-2.jpg
long3-3.jpg

long5-1.jpg
long5-2.jpg
long5-3.jpg

​⑦

long7-1.jpg
long7-2.jpg
long7-3.jpg

​②

long2-1.jpg
long2-2.jpg
long2-3.jpg

long4-1.jpg
long4-2.jpg
long4-3.jpg

​⑥

long6-1.jpg
long6-3.jpg
long6-2.jpg

​⑦

long8-1.jpg
long8-2.jpg
long8-3.jpg

LỰA CHỌN 1 TRONG 8 KIỂU TÓC (Kiểu Tóc ngắn)

short

​①

short1-1.jpg
short1-2.jpg

short3-1.jpg
short3-2.jpg

short5-1.jpg
short5-2.jpg

​⑦

short7-1.jpg
short7-2.jpg

​②

short2-1.jpg
short2-2.jpg

short4-1.jpg
short4-2.jpg

​⑥

short6-1.jpg
short6-2.jpg

​⑦Thổi

short8-1.jpg
short8-1 (1).jpg

※GIÁ TRÊN KHÔNG BAO GỒM TRANG ĐIỂM VÀ PHỤ KIỆN TÓC

NẾU TRONG NGÀY THAY ĐỔI KIỂU TÓC, CHI PHÍ SẼ LÀ 2.200 YÊN.

※ĐẶT HẸN VÀO BUỔI CHIỀU XIN LƯU Ý VỀ GIÁ CẢ.

CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG ÁP DỤNG TÓC GIẢ, KHÁCH HÀNG CẦN LIÊN LẠC TRƯỚC NẾU CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG TÓC GIẢ.

※ĐẢM BẢO TÓC QUÝ KHÁCH SẠCH SẼ VÀ KHÔNG QUÁ BẾT

※CHÚNG TÔI KHÔNG LÀM TÓC LẠI NHƯ LÚC BAN ĐẦU.

bottom of page