top of page

-SAMURAI-

Trang phục võ sĩ khiến người khác phải ngước nhìn mặc trang phục võ sĩ dạo phố Kyoto, đội ngũ nhiếp ảnh sẽ cung cấp các loại kiếm! cảm nhận khoảng khắc tản mạn! 

chỉ có thể là Kyoto mới có thể thực hiện ước mơ đứng trên võ đài lịch sử 。​

Giá ưu đãi khi đặt lịch trước

Giá ban đầu 11,000 yen→ giá hẹn lịch trước 6.050 yen

Samurai

Video trải nghiệm vào Samurai

bottom of page